Polska Żegluga Morska

Tworzenie spółek i udział w spółkach

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na zasadach racjonalnej gospodarki, samofinansowania oraz rachunku ekonomicznego.

Przedsiębiorstwo państwowe zgłasza organowi założycielskiemu zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie przedsiębiorstwa zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do rzeczowego lub finansowego majątku trwałego, polegającej na wniesieniu do spółki lub fundacji.

Wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki handlowej lub innej struktury organizacyjnej przewidzianej przepisami prawa bądź nabycie jej udziałów (akcji), jak również podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia z takiej struktury, żądania jej rozwiązania lub zbycia jej udziałów (akcji), należy do kompetencji stanowiących Rady pracowniczej.

PŻM P.P. prowadzi działalność tworząc spółki krajowe i zagraniczne, w których pośrednio lub bezpośrednio posiada udziały.

Spółki, w których PŻM P.P. posiada bezpośrednie udziały:

  • Żegluga Polska SA - 99,93% udziałów,
  • PAZIM Sp. z o.o. - 45,76% udziałów,
  • Polsteam –Shipping Agency Sp z o.o. - 8% udziałów,
  • Polhansa Shipping GmbH - 40% udziałów,
  • Gryfpol – 74,63% udziałów,
  • Medialand Sp. z o.o. – 30% udziałów,

 

Metadane

Data publikacji : 07.01.2021
Data modyfikacji : 07.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Polska Żegluga Morska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Spychała

Opcje strony

do góry