Polska Żegluga Morska

Żegluga Polska S.A.

Żegluga Polska S.A., pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

KRS: 0000059586, NIP: 851-020-66-09, Regon: 000983586

Tel.: (+48) 91 3594 075, Fax: (+48) 91 3594 299

e-mail: zegluga.polska@polsteam.com.pl

strona: www.zeglugapolska.com.pl

 

Żegluga Polska S.A. powstała 31 maja 1982 r. zgodnie z datą pierwszego wpisu do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Szczecinie w Dziale B pod numerem 1. W związku ze zmianą kapitału zakładowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym, z dniem 07 listopada 2001 r. Żegluga Polska S.A. zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy - KRS 0000059586 (obecnie jest to Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie - XIII Wydział Gospodarczy KRS).

Akcjonariuszem spółki jest Polska Żegluga Morska P.P. w Szczecinie. Kapitał zakładowy wynosi 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych) i jest podzielony na 1.500 (jeden tysiąc pięćset) sztuk akcji na okaziciela o nominalnej wartości 340,00 zł (trzysta czterdzieści złoty) każda.

Spółka nie posiada zakładów samodzielnych ekonomicznie.

Metadane

Data publikacji : 26.10.2021
Data modyfikacji : 26.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Polska Żegluga Morska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Pliszka Żegluga Polska S.A.
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Spychała
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Spychała

Opcje strony

do góry