Polska Żegluga Morska

Aktualnie znajdujesz się na:

Organizacja

Tworzenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa państwowego, system kontroli wewnętrznej, stosunki prawne między jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa oraz zasady występowania w stosunkach prawnych z innymi jednostkami organizacyjnymi określa statut przedsiębiorstwa.

Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa państwowego określa szczegółowo zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w przedsiębiorstwie. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Organizacyjnym w skład struktury organizacyjnej PŻM P.P. wchodzą następujące  jednostki  i  komórki podlegające bezpośrednio  Dyrektorowi  Naczelnemu:

 1. Pion Zarządzania,
 2. Pion Finansowy,
 3. Pion Techniczny,
 4. Zakład Eksploatacji Floty,
 5. Biuro Dyrektora Naczelnego,
 6. Dział Bezpieczeństwa Żeglugi,
 7. Dział BHP,
 8. Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Statków i Ochrony,
 9. Dział Organizacyjny,
 10. Zespół Radców Prawnych,
 11. Dział Kontroli Wewnętrznej,
 12. Dział ds. Materiałów Niebezpiecznych.

Metadane

Data publikacji : 07.01.2021
Data modyfikacji : 25.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Polska Żegluga Morska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Spychała

Opcje strony

do góry