Polska Żegluga Morska

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Żegluga Morska P.P. z siedzibą przy Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - iod@polsteam.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do :
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Fax: 22 531 03 01

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

Metadane

Data publikacji : 23.02.2021
Data modyfikacji : 23.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Polska Żegluga Morska
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Spychała
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Spychała

Opcje strony

do góry