Polska Żegluga Morska
Ostatnia aktualizacja strony: 12.02.2024, 12:18

Polska Żegluga Morska P.P. jest przedsiębiorstwem państwowym utworzonym w 1951 roku na podstawie zarządzenia Ministra Żeglugi z dnia 2 stycznia 1951 roku. Działalność PŻM P.P. obecnie prowadzona jest bezpośrednio przez samo przedsiębiorstwo, jak i podmioty zależne, których ostatecznym właścicielem jest PŻM P.P.

Celem przedstawienia powiązań kapitałowych pomiędzy tymi podmiotami używa się pojęcia Grupa Kapitałowa PŻM P.P. Koncepcja zdywersyfikowania działalności PŻM P.P. w szereg spółek powstała w 1992 roku, czemu służyć miało utworzenie holdingu, zwanego odtąd Grupą Kapitałową PŻM P.P., w której wiodącą rolę odgrywa PŻM P.P., a najbardziej istotnymi spółkami są: Żegluga Polska S.A., Pazim Sp. z o.o. i Unity Line Limited.

Polska Żegluga Morska P.P. działa na światowym rynku przewozów trampowych oraz na bałtyckim rynku przewozów promowych. Na dzień 31.12.2020 roku Przedsiębiorstwo zarządza jedną z większych flot na świecie w grupie masowców średnich, tzw. handy.

Przedsiębiorstwo posiada (według stanu na dzień 31 grudnia 2020) w zarządzie operacyjnym, zarządzie technicznym i innym 60 statków (w tym 56 masowców, oraz 4 promy pasażersko-samochodowe) o łącznej nośności około 2,3 mln DWT (deadweight tonnage).
 

do góry